MYO

2015 -2016 Eğ.Öğretim Yılı, Topluma Hizmet Projeleri Uygulamaları 14.10.2015 Tarihinde Yapılan Toplantıya Katılanlar

Görevli Olduğu M.Y.Okulu Unvanı Adı - Soyadı Sabit Tlf. Mobil(GSM) Tlf. e - mail adresi
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Öğr.Gör. Ebru KALYONCU 3162 555/5195716 ebru.kalyoncu@ege.edu.tr
                            " Öğr.Gör. Fulya Atalay Yalçın 3393564 535/5472289 fatalay@gmail.com
Bayındır MYO Yar.Doç. Ali SALMAN 5816317 532/5834954 ali.salman@ege.edu.tr
                            " Öğr.Gör. Arzu KILIÇ 5816317 5323070881 arzu.senkilic@ege.edu.tr
Bergama MYO Öğr.Gör. M.Kamil MERİÇ 6312599 Toplantıya Katılmadı m.kamil.meric@ege.edu.tr
Ege MYO Öğr.Gör. Nazan KAVAS 1470 505/3980768 nazan.kavas@ege.edu.tr
Emel Akın MYO Yar.Doç. Gülşah PAMUK 1604 532/7173426 gulsah.pamuk@ege.edu.tr
Ödemiş MYO Doç.Dr. Ayşe Betül Avcı   532/2475303 avcibet@hotmail.com
Tire Kutsan MYO Y.Ok.Sekr. Nevin ÇELİK 7110 505/6585963 nvcelik@hotmail.com
Aliağa MYO Y.Doç. Sevil ŞENER 6160671 532/4564833 sevil.ssener@gmail.com
        " Öğr.Gör. Vacide Selin KAYA   535/9772384 kselin81@yahoo.com
Urla Denizcilik MYO Doç.Dr. Gülnur METİN   533/7606457 gulnur.metin@ege.edu.tr