Yüksek Okullar
 
 
2015 -2016 Eğ.Öğretim Yılı, Topluma Hizmet Projeleri Uygulamaları 14.10.2015 Tarihinde yapılan Toplantıya Katılanlar
Görevli Olduğu Y.Okul Unvanı Adı - Soyadı Sabit Tlf. Mobil(GSM) Tlf. e - mail adresi
D.Türk M. Konservatuarı Yar.Doç. Füsun AŞKAR 1380 533/4374547 fusunaskar@gmail.com
Beden Eğ. Ve Spor Y. Ok. Yar.Doç. Erdinç DEMİRAY 3425714 532/4865576 erdinc.demiray@ege.edu.tr
Beden Eğ. Ve Spor Y. Ok. Yar.Doç. Gülbin R. Nalçahan 3425714 5326220262 gulbin.nalcakan@ege.edu.tr
Çeşme Turizm ve Otelcilik Y.O. Yar.Doç. Nilgün AVCI   531/7936835 nilgun.avcı@ege.edu.tr
                            " A.Gör. M.Alper Nisar 7249520 544/5927383 alpernisari@gmail.com
İzmir Atatürk Sağlık Y.Okulu Doç.Dr. Birsen KARACA   532/5566132 birsen.saydam@ege.edu.tr
          birsenkaracasaydam@gmail.com
Ödemiş Sağlık Y.Okulu Prof. Dr. Aynur TÜREYEN 5505 533/2516024 aynur.esen@ege.edu.tr